Kerngegevens

Zwolle

G-27*)

jan '17

jan '18

in %

in %

Sociale structuur

0 t/m 14 jaar

22.964

22.792

18

16

15 t/m 34 jaar

34.471

34.672

28

28

35 t/m 64 jaar

49.310

49.375

39

39

65 jaar e.o.

18.780

19.299

15

17

Inwoners totaal

125.525

126.138

100

100

Nederlandse achtergrond

104.872

104.937

84

74

Met migratieachtergrond

20.653

21.201

16

26

Inwoners totaal

125.525

126.138

100

100

Alleenstaand

19.102

19.503

36

45

1-ouderhuishouden

3.493

3.575

6

7

2 phh. zonder kinderen

15.488

15.617

28

26

Overige huishoudens met kinderen

15.000

14.949

28

22

Overige huishoudens zonder kinderen

1.305

1.314

2

1

Huishoudens totaal

54.388

54.958

100

100

% huishoudens onder 105% van het sociaal minimum

9,2

11,4

% van de bevolking (15 jaar tot AOW) met uitkering arbeidsongeschiktheid

7,0

7,3

% van de bevolking (15 jaar tot AOW) in de bijstand (Participatiewet)

4,5

5,4

% personen met heel jaar inkomen met een midden of hoog inkomen

62,0

58,0

Fysieke structuur

Oppervlakte (ha)

11.936

11.936

Woonruimten

56.368

56.891

% huurwoningen

47

49

% koopwoningen

53

51

Economische structuur

Aantal bedrijfsvestigingen (april 2017)

11.304

Aantal banen (april 2017)

97.993

Netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking in % van 15-64 jarigen)

69

65

% niet-werkende werkzoekenden in de potentiële beroepsbevolking

6,7

6,8

Netto oppervlakte bedrijventerreinen (ha)

588

v.v.o. kantorenvoorraad in m2 (per 1-1-2016)

763.500

Kwaliteit van bestuur

opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 2014

58,2

48,9

*) tot de G-27-gemeenten behoren:

Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen,

Helmond, Hengelo, Den Bosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo,

Zaanstad en Zwolle.