Restant- krediet 1-1-2017

Mutaties krediet 2017

Besteding 2017

Restant- krediet 31-12-2017

0112-Veerkracht

10

0

10

0141-Sport- en beweegparticipatie

0

70

28

42

0143-Vitale sportaccomodaties

88

500

436

151

0154-Flexib. /duurz. schoolgebouwen

10.943

2.958

5.894

7.588

Subtotaal programma 1 Samenleving

11.041

3.528

6.358

7.791

0211-Laagdrempelige ondersteuning

-604

1.474

676

796

0221-Deelname arbeidsmarkt

3.409

4.573

2.940

4.288

Subtotaal programma 2 Inwonersondersteuning

2.805

6.047

3.616

5.084

0331-Onderdak en begel. Daklozen

-36

58

42

-20

0332-Beschermd wonen psych.probl.

0

201

45

156

Subtotaal programma 3 Opvang en bescherming

-36

259

87

136

411-Gemeent.vangnet armoedegrens

0

75

20

55

421-Kinderen huish.laag inkomen

0

250

186

64

432-Problematische schulden

0

500

0

500

Subtotaal programma 4 Inkomen

0

825

206

619

0511-Vestigingsklimaat bedrijven

985

485

1.139

331

0511-Vestigingsklimaat bedrijven Bouwgronden in exploitatie

47.469

3.422

44.472

0521-Economische positie

1.576

1.892

1.337

2.124

0522-Beleefbaar erfgoed

130

0

61

69

0531-Basisinfrastructuur en aanbod

616

38

44

610

Subtotaal programma 5 Ondernemende en levendige stad

50.776

2.415

6.003

47.606

0611-Omgevingsvisie leidende agenda

6

180

194

-8

0612-Op niveau proj. en initiat.

406

382

413

409

0612-Op niveau proj. en initiat. Bouwgronden in exploitatie

2.386

880

401

1.835

0613-Flex. & helder wettelijk kader

278

384

364

298

0614-Erfgoed inspirerend thema

30

0

0

30

0621-Aanbod dat aansluit bij vraag

287

250

87

450

0621-Aanbod dat aansluit bij vraag Bouwgronden in exploitatie

90.182

435

16.536

74.059

0622-Beschikb. sociale huurwoningen

6.275

1.326

1.531

6.070

0622-Beschikb. sociale huurwoningen Bouwgronden in exploitatie

6.049

684

5.365

0631-Verkeersinfrastructuur

106.489

5.507

23.096

88.901

0632-Beter benutten en innovatie

4.865

60

2.689

2.236

0633-Parkeeroplossingen

7.601

1.075

2.728

5.911

0641-Op termijn energieneutraal

539

627

845

335

0642-Groen als thema

8.323

486

1.103

7.706

0643-Ondergrond

627

0

111

516

0644-Klimaatadaptatie

625

1.231

891

965

Subtotaal programma 6 Toekomstgerichte stad

234.968

12.823

51.673

195.078

0711-Gezamenlijk eigenaarschap

437

158

330

265

0712-Aantrekkelijke openbare ruimte

2.062

1.448

1.586

1.884

0713-Groen- en recreatiestructuur

1.833

35

340

1.528

0721-Veilige woon,werk en leefomgeving

0

0

1

-1

0723-Veilig gebruik openbare ruimte

586

1.121

614

1.077

0731-Duurzame inrichting en beheer

2.494

590

789

2.295

0741-Gezondheid mens en omgeving

352

838

347

843

0742-Risico's verontreiniging

136

500

490

118

0743-Voldoen aan milieunormen

1.976

0

66

1.891

0751-Solide en duurzaam vastgoed

948

5.047

1.719

4.305

Subtotaal programma 7 Vitale wijken

10.824

9.737

6.282

14.205

0821-Gastvrije dienstverlening

645

0

63

563

Subtotaal programma 8 Bestuur en inwonerszaken

645

0

63

563

0983-Overige functies

96

0

26

0

0984-Huisvesting

7.174

2.924

1.632

8.469

0985-ICT

2.318

3.405

3.617

2.117

0986-Wagenpark

355

61

174

242

0989-ONS

455

836

1.028

263

Subtotaal programma 9 Dienstverlening en bedrijfsvoering

10.398

7.226

6.477

11.091

Totaal

321.421

42.860

80.765

282.173

waarvan restantkredieten BIE's

146.086

1.315

21.043

125.731

exclusief Bouwgronden In Exploitatie

175.335

41.545

59.722

156.442

Totaal

321.421

42.860

80.765

282.173

Het restantkrediet per 31/12/2017 is € 1.343 lager dan het saldo tussen de 1e drie kolommen door afgesloten projecten.         
De voornaamste zijn:

  • 0511 / 0612 bouwgronden in exploitatie € 627.
  • 0154 schoolgebouwen € 419.
  • 0211 laagdrempelige ondersteuning -/-€ 602.
  • 0221 ESF-projecten € 754.         

Bij de laagdrempelige ondersteuning en ESF-projecten is de inkomstenkant voor het zelfde bedrag afgesloten.