Omschrijving van het gesubsidieerde project

Beschikkingsnummer provincie

Project is afgerond / eindverant-woording
Ja / Nee

In de verlenings-beschikking opgenomen subsidie voor dit project

Werkelijke bestedingen ten laste van de provinciale middelen jaar 2017 (conform baten/lasten stelsel)

Werkelijke bestedingen ten laste van de gemeente- lijke middelen jaar 2017 (conform baten/lasten stelsel)

Cumulatieve bestedingen ten laste van provinciale middelen t/m jaar 2017 (conform baten/lasten stelsel)

Cumulatieve bestedingen ten laste van gemeentelijke middelen t/m jaar 2017 (conform baten/lasten stelsel)

Geplande einddatum

Optionele toelichting op (één van de) voorgaande kolommen

Aard controle

( D1 )

( D1 )

( R )

( R )

( R )

( R )

( R )

D 1

Herinrichting fietsroute Oude wetering

2016/0017320 - 3441421 2016/0520084 - 3441421

ja

240.000

240.000

269.397

240.000

269.397

31-12-2017