Nr. 2016

Nr. 2017

Reserve

Stand per 1-1-2017

Toevoeging resultaat vorig jaar

Toevoeging resultaat rente

Toevoeging resultaat bestemming

Onttrekking resultaat bestemming

Stand per 31-12-2017

1. Weerstand- en risicoreservering

C01

A01

Algemene reserve

48.767.720

7.824.487

18.698.950

17.005.717

58.285.440

C04

A02

Risicoreserve Sociaal Domein

7.753.153

5.510.584

2.242.569

S54

A03

Reserve WEZO financiële risico's

1.008.465

381.362

790.209

599.618

Totaal Weerstand- en risicoreservering

57.529.338

7.824.487

0

19.080.312

23.306.510

61.127.627

2. Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

P01

B01

Begraafplaatsen

610.448

181.139

791.587

P04

B02

Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen

159.569

59.165

218.734

Totaal Reserv.gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

770.017

0

0

240.304

0

1.010.321

3. Reservering voor lopende exploitatielasten

a. ter dekking kapitaal-/exploitatielasten

A01

C01

ICT investeringen

685.482

721.199

12.502

1.394.179

E03

C02

Kapitaallasten wagenpark

36.300

1.366

34.934

O01

C03

Algemene bedrijfsreserve Vastgoed

596.452

17.090.845

17.051.047

636.250

div

C04

Dekking kapitaallasten

2.883.520

43.253

25.909.523

950.351

27.885.945

b. onderhoudsreserveringen

A02

D01

Onderhoud panden gemeentelijke organisatie

1.205.740

127.206

1.332.946

E04

D02

Reserve civiele infrastructuur

619.881

553.995

575.000

598.876

E05

D03

Onderhoud Recreatieplassen

308.804

64.105

256.900

116.009

E06

D04

Onderhoud Kleine Veer

41.167

17.080

24.087

O05

D06

Onderhoud wijk- en buurtcentra

116.007

111.020

37.652

189.375

O06

D07

Onderhoud sportaccommodaties

280.875

230.884

239.651

272.108

O27

D08

Onderhoud verhuurde panden

1.575.923

3.830.802

2.295.179

3.111.546

O30

D09

Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden

2.703.176

435.027

247.190

2.891.013

c. rechtspositionele verplichtingen

C53

E01

Res.Alg.Pensioenwet Polit.Ambtsdr.(APPA)

851.761

851.761

0

P51

E02

Rechspositionele verplichtingen publiekszaken

74.561

1.119

75.680

0

d. bedrijfsvoeringsreserves

R51

F01

Bedrijfsvoeringsreserve raad(sgriffie)

14.000

14.000

F02

F02

Bedrijfsvoeringsreserve algemeen

856.462

644.669

25.209

1.475.922

SC1

F03

Bedrijfsvoeringsreserve ONS (SSC)

89.349

89.349

0

Totaal Reservering voor lopende exploitatielasten

12.939.460

0

44.372

49.719.275

22.725.917

39.977.190

4. Overige bestemmingsreserves

a. nog uit te voeren werken

R50

G01

Nog uit te voeren werken Raad(sgriffie)

20.975

5.975

15.000

div

G02

Nog uit te voeren werken sociaal

4.595.970

3.991.922

2.350.007

6.237.885

div

G03

Nog uit te voeren werken fysiek

10.002.946

5.899.863

8.073.204

7.829.605

div

G04

Nog uit te voeren werken bestuur en org.

1.572.530

218.012

862.574

927.968

b. overige bestemmingsreserves

C03

H01

Stadsontwikkelfonds

3.224.151

4.800.000

22.842

8.001.309

C05

H02

Reserve incidentele bestedingen (v/h MIB)

11.481.920

6.099.730

9.346.877

8.234.773

O21

H04

Stadsuitleg

10.283.103

9.844.344

438.759

O22

H05

Recreatieve voorziening

9.820

7.936

1.884

O23

H06

Parkeren

3.521.842

4.840.283

3.074.918

5.287.207

O25

H07

Hoofdinfrastuctuur Stadshagen (HIS)

3.110.026

3.110.026

0

O26

H08

Bestemmingsplannen

285.292

180.000

212.472

252.820

O28

H09

Openbaar vervoer

1.321.368

75.000

984.506

411.862

O29

H10

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing ISV

3.705.633

8.314

2.669.850

1.044.097

O35

H11

Gebiedsbeheersplan

9.187.500

137.812

704.000

489.280

9.540.032

O36

H12

Spoorzone

3.000.000

2.563.702

65.949

5.497.753

O37

H13

Voorsterpoort

5.719.633

141.105

5.578.528

P02

H14

Verkiezingen

387.654

122.917

264.737

S53

H15

Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding

66.290

32.065

34.225

O38

H16

Beschermd Wonen

1.140.613

5.803.790

268.823

6.675.580

Totaal Overige bestemmingsreserves

72.637.266

0

137.812

35.184.616

41.685.670

66.274.024

TOTAAL RESERVES

143.876.081

7.824.487

182.184

104.224.507

87.718.097

168.389.161

waarvan tbv ONS (bedrijfsvoeringsreserve SSC)

89.349

0

0

0

89.349

0