Programma

Toevoeging

Onttrekking

Reserve

bedragen x € 1000

1. Samenleving

Onderhoudsreserve buurt- en wijkcentra

111

38

Onderhoudsreserve sport

231

240

Dekkingsreserve kunstgrasvelden

175

Dekkingsreserve onderwijshuisvesting

22

6. Toekomstgerichte stad

Reserve parkeren

4.840

2.915

Reserve Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal

489

Reserve Spoorzone

2.388

Egalisatiereserve bestemmingsplannen

180

7. Vitale wijken

civiele infrastructuur

554

575

Onderhoudsreserve recreatieplassen

64

Reserve kapitaallasten Morsestraat

21

Reserve kapitaallasten Almeloos kanaal

8

Reserve Vlasakkers

8

Onderhoudsreserve panden

3.831

2.263

8. Bestuur en inwonerszaken

Reserve verkiezingen

123

Reserve begraafplaatsen

181

9. Dienstverlening en bedrijfsvoering

Reserve kapitaallasten SH/SK

50

Onderhoud panden gem. organisatie vm. AF

127

Onderhoud panden gem. organisatie vm. OW

435

247

Reserve ICT

721

10. Algemene dekkingsmiddelen

Dekkingsreserve Zuiderzeehaven

14

13.663

7.188