Onderwerp

Begrotingswijziging Raadsbesluiten / B&W besluiten

Bedrag

Beschikbaar voor onvoorziene uitgaven 2017

Opgenomen in oorspronkelijke begroting

500.000

Via begrotingswijziging toebedeeld aan programma's:

Planschade Nieuwendijk

Rb. 03-07-2017

-1.649

Hanzedagen in Kampen

Rb. 10-11-2017

-16.500

Onderzoek RTVZOo

Rb. 18-12-2017

-15.000

Restant posten onvoorzien

466.851