Nr. 2016

Nr. 2017

Voorziening

Stand per 1-1-2017

Toevoeging

Vrijgevallen bedragen

Overboek. overlopende passiva

Aanwendingen

Stand per 31-12-2017

A. Voorzieningen als passivaposten:

E02

001

Voorziening afval

4.198.416

673.609

4.872.025

E03

002

Voorziening riolering

3.861.940

203.886

52.060

4.013.766

R01

021

Rechtspositie raadsleden

151.460

151.460

C73

022

Alg.Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

1.796.031

1.857.743

465.745

3.188.029

A70

023

Voorz. rechtspos. Verplichtingen

783.919

75.680

309.330

550.269

Totaal voorzieningen passivaposten

10.791.766

2.810.918

0

0

827.135

12.775.549

B. Voorzieningen in mindering op de activa

C72

102

Algemene voorziening Vastgoed

16.319.923

18.864

110.696

16.228.091

O90

103

WRZV

353.974

73.923

280.051

O91

104

Voorziening dubieuze debiteuren

254.552

381.800

365.810

270.542

P90

105

Risico oninbaar schuldhulpverlening

81.589

31.025

7.666

104.948

S90

106

Risico oninbaar bijstandsleningen

393.541

112.985

147.612

358.914

S91

107

Risico oninbaar bijstandsvorderingen

7.522.846

1.729.005

1.385.829

7.866.022

Totaal voorzieningen activaposten

24.926.425

2.273.679

0

0

2.091.536

25.108.568

Totaal voorzieningen

35.718.192

5.084.597

0

0

2.918.671

37.884.117